ت

 

هرکس در هر مسئولیتی باشد باید از رهبر وامام خود تبعیت کرده وموضع خود را روشن کند ؛والا کسانی که از رهبر خود حمایت نکنند با لگد دشمن از خواب بیدار خواهند شد بنابراین یکی از کسانی که به جد وشدیدا از ولایت دفاع کرده اند , حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد که این خود الگوی خوبی برای ماست تا حقیقت را در تبعیت از ولایت بسنجیم نه مثل کوفیان و.... به خاطر منافع مادی وشکم و.... از ولایت دست بکشیم وهروقت خیال مان راحت بود به ایشان بپیوندیم.

قالَتْ علیها السلام : وَ هُوَ الا مامُ الرَبّانى ، وَ الْهَیْكَلُ النُّورانى ، قُطْبُ الا قْطابِ، وَسُلالَةُ الاْ طْیابِ، النّاطِقُ بِالصَّوابِ، نُقْطَةُ دائِرَةِ الا مامَةِ.

(ریاحین الشّریعة : ج 1، ص 93.)

در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مركز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوینده‌اى حقّگو و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.

پس در برخورد با رهبر جامعه اسلامی و ولایت باید رودربایستی ها را کنار بگذاریم وصادقانه وشجاعانه حرف بزنیم.