ز

 

امروزه مخصوصا از زمانی که شبکه های اجتماعی قدم به دنیای امروزی گذاشتند,خیلی چیز ها قباحت خود را از دست داد .به عنوان مثال : وقتی شخصی یهک پستی ومطلبی میگذارد .افراد بدون توجه به آن مطلب را تائید وپسند می کنند که این کار در بین مردم به لایک کردن معروف است >واکثر این افراد غافل هستند از اینکه در کارهای اینان شریک میشوند واز اینها بدتر اینکه گاها در کانالهایی عضو میشوند که یقینا زشتی آنها ثابت است که تمام این افرادی که در این کانالها عضو میشوند با سازنده آن کانال ها در گناه وجرم شراکت دارند واین اعضا هستند که تاثیر میگذارند تا افراد جذب کانال شوند؛ پس بی تاثیر نیستند .

آن كس كه از كار مردمى خشنود باشد، مانند آن است كه در آن كار با آنها همراهى كرده است 

 

🌺  #امام_علی_عليه_السلام 🌺

 

👈 #نهج_البلاغه حکمت 154

 پس مراقب باشیم در کاری که نفعش را کس دیگری میبرد , ما ضررش را نبریم .