غ

باید در زندگی اجتماعی به روش اهل بیت برگردیم ؛ که خیلی از این الگوهای خوب به دور مانده ایم .به عنوان نمونه وقت عید یا سائر مواقع اولین کسی که مورد توجه قرار می گرفتند همسایه ها بودند , وخیلی صمیمیت خوبی بین مردم وهمسایه ها برقرار بود و.لی رفته رفته این رویه کم رنگ تر شده وهرچقدر به دنیا تمایل پیدا میکنیم ارزش ها جای خود را به ناهنجاری ها می دهند ؛ در این زمانه اغلب افراد شاید نه تنها با همسایه خود ارتباط ندارند بلکه گاها همسایه دیوار به دیوازرخود را نی شناسد که این خیلی ننگ بزرگی است .ارزش همسایه خیلی بالا است که 

حضرت فاطمه عليهاالسلام درجواب امام حسن عليه السلام كه پرسيده بود: 

 

چرا براى همسايگان وديگران دعا مى كنى وبراى خوددعا نمى كنى؟فرمودند: اول همسایه، سپس خانه خود

 

علل الشرائع، ج 1،ص 183

 

پس تا این رویه ها درقلب وجانماه نفوذ نکرده به راه فاطمی برگردیم تا خدا به ما نظر کند