لل

 

دنیا با آخرت خیلی تفاوت هایی دارد , در دنیا خیلی محدود زندگی خواهیم کرد ولی در آخرت ابدی خواهیم بود؛وکسی که عاقل باشد,آخرت خود را به دنیا نمی فروشد . ؛وتلاش خواهد کرد تا در دنیا بکارد ودر آخرت برداشت کند؛که الحق دنیا مزرعه آخرت است . پس در این دنیای محدود هرچقدر به مشکلات مردم برسیم وخب باشیم به نفع ما خواهد بود وچه خوب معامله ای کرده ایم :

امام رضا(ع): کسی که گره از کار مؤمنی بگشايد و شادش کند، خداوند هم در روز قيامت کارِ بسته او را می گشايد

🔹کافی ج۲ ص۲۰۰

ما با این گونه کارها به غیر از نفع به دیگران بزرگترین سودی به خود می رسانیم که با دنیا آخرت ابدی خود را آباد می کنیم .